Kancelaria

 Sprawy kancelaryjne załatwiamy po odprawionej mszy świętej w tygodniu.